HLAVNÁ STRÁNKA PORADENSTVO DDS SYSTÉMY HYDROIZOLÁCIE GEOLÓGIA REFERENCIE KONTAKT


Copyright © 2018 SENSOR, s.r.o., www.sensorgroup.com  www.sensordds.cz  www.arctester.com


[kontrola izolacie striech a skladok][kontrola tesnosti izolacnej folie][kontroly plastovych izolacii][stare zataze][monitoring skladok][predaj vodivej geotextilie][plastova izolacia][kontrola strechy]

[Skuska tesnosti strechy folie][rovna strecha zatekanie][tesnost strechy][hydroizolacie striech][tesnosť strechy][zatekanie strechy][plochych striech][plochej strechy][tecie strecha][tečie][sanacia a rekultivacia][iskrova skuska][iskrová skúška][kontrola pomocou iskrovej skusky skúšky]


Ploché strechy


Patria medzi konštrukcie s najväčším podielom poruchovosti. Podiel chybných plochých striech na Slovensku podľa dlhodobého sledovania presahuje 90%, pričom väčšina porúch sa prejavuje vo forme zvýšenej vlhkosti a zatekania. Výnimkou nie sú ani ploché strechy nových objektov. V prípade výskytu zatekania strešných pláštov sa oprava veľmi často vykonáva uložením ďalšej vrstvy krytiny. Tento postup sa obvykle realizuje bez dôkladnej analýzy daného stavu, čo mnohonásobne zvyšuje náklady na rekonštrukciu, nezaručuje dlhodobo spoľahlivé riešenie a dokonca môže daný problém ešte viac skomplikovať.

Základové stavby


Kontrola tesnosti izolácií spodných stavieb je jedna z najzložitejších a zároveň najdôležitejších úloh z pohľadu ich preukazovania. Základnou úlohou je preukázanie tesnosti izolácií ihneď po ich položení a ešte pred aplikáciou ďalších technológií a stavebných vrstiev. V prípade dvojfóliových konštrukcií s využitím know-how našej spoločnosti aplikujeme systém  SENSOR DDS® LAM (Local Alarm Module), ktorý spoľahlivo a takmer okamžite hlási porušenie celistvosti fóliového tesnenia zvukovým a svetelným alarmom, k čomu najčastejšie dochádza pri armovacích prácach resp. pri betónovaní alebo iných stavebných činnostiach.


Predaj


V prípade, že si nie ste istý, či sa dá systém SENSOR DDS® MIT ARC Tester aplikovať aj u Vás, neváhajte nás kontaktovať na našich telefónnych číslach, ktoré nájdete v kontaktoch alebo pomocou emailu na adresu office@sensorgroup.com.


V prípade záujmu o kúpu systému SENSOR DDS® MIT ARC Tester alebo SENSOR DDS® LAM kontaktujte naše marketingové oddelenie.


Reklamačný formulár nájdete tu

Metóda SENSOR DDS® MIT ARC Tester (iskrová skúška) patrí k jednej z najefektívnejších metód kontroly tesnosti na odhalenej hydroizolácii. Pomocou tejto metódy je možné detekovať aj tie najmenšie netesnosti, voľným okom neodhaliteľné. Metóda sa dá používať všade tam, kde sa vyžaduje tesnosť hydroizolácie (fólia, asfalt, PEHD, PVC, sklolaminát atď.) na strechách, pri zakladaní stavieb, bazénoch a rôznych nádržiach, či už na vodu alebo nebezpečný odpad. Na kontrolu sa vyžaduje iba dobre vyčistená a suchá hydroizolácia a nie sú potrebné žiadne iné špecifické podmienky. Pomocou nášho zariadenia vieme ľahko kontrolovať aj ťažšie prístupné miesta.

Kontrola na odhalenej plastovej izolácii


SENSOR DDS® MIT je technológia vyvinutá špeciálne na kontrolu kvality nezakrytých plastových izolácií, fólií a asfaltových povrchov. Princípom merania je vygenerovanie elektrickeho poľa na kontrolovanej ploche a následná kontrola elektrických anomálií zariadením vyvinutým a vyrobeným  v našom vlastnom vývojovom stredisku. SENSOR DDS® MIT systém je prispôsobený na vyhľadávanie aj tých najmenších poškodení, ktoré sa nedajú voľným okom detekovať, ale tieto pod záťažou možu zväčšiť svoju priepustnosť a tým spôsobiť nemalé škody.