HLAVNÁ STRÁNKA PORADENSTVO DDS SYSTÉMY HYDROIZOLÁCIE GEOLÓGIA REFERENCIE KONTAKT


Copyright © 2018 SENSOR, s.r.o., www.sensorgroup.com  www.sensordds.cz  www.arctester.com


[kontrola izolacie striech a skladok][kontrola tesnosti izolacnej folie][kontroly plastovych izolacii][stare zataze][monitoring skladok][predaj vodivej geotextilie][plastova izolacia][kontrola strechy]

[Skuska tesnosti strechy folie][rovna strecha zatekanie][tesnost strechy][hydroizolacie striech][tesnosť strechy][zatekanie strechy][plochych striech][plochej strechy][tecie strecha][tečie][sanacia a rekultivacia][iskrova skuska][iskrová skúška][kontrola pomocou iskrovej skusky skúšky]


Mobilný systém


Pomocou mobilného systému sa miesto netesnosti vyhľadáva pohybom snímačov na povrchu kontrolovanej plochy v presne vymedzených vzdialenostiach závyslích od kvality prímaného signálu. Je to jedno z najefektívnejších a najrýchlejších riešení.


Aplikácie


SENSOR DDS® je možné aplikovať na rôzne stavby napríklad:

Skládky: spodná izolácia, prekrytie, retenčné nádrže, drenážne potrubia

Hydrologické štruktúry: bazény, priehrady, kanály

Stavby: spodné stavby, strechy, tunely


Princíp merania DDS


Technológia bola vyvinutá našou spoločnosťou na zisťovanie celistvosti fóliových riešení zhotovených z PEHD, PELD, PP, PVC a iných materiálov. Systém slúži na kontrolu tesnosti izolačnej fólie, všade tam, kde je potrebná nepriepustnosť (z dôvodu kontaminácie podzemných vôd) a vizuálna kontrola nie je možná kôli prekrytiu iným materiálom. Podmienkou ale je, že tesniaci materiál (geomembrána) musí byť nevodivá.


Princípom je nahradenie toku kontaminantu cez netesnosť vo fólii tokom elektrického prúdu a jeho následná detekcia na snímačoch pevne zabudovaných pod monitorovanou fóliou (fixný systém), alebo na elektródach pohybujúcich sa na povrchu kontrolovanej geomembrány (mobilný systém).


Fixný systém


Fixný systém, pozostáva zo snímačov a káblov, ktoré sú pevne zabudované pod kontrolovaným telesom zabezpečeným fóliou. Vďaka certifikovaným materiálom je fixný systém  spoľahlivý a funkčný aj 10tky rokov po jeho inštalácii. Medzi jeho prednosti patrí hlavne možnosť znovu opakovania merania a teda možnosť porovnávať výsledky v čase. Pri fixnom systéme sú k dispozícii dva typy meraní: offline a online meranie.

Pre ilustráciu fixného systému klinkite sem www.sensorgroup.com

Offline a Online  


Offline meranie sa vykonáva zo sensor boxu priamo na mieste lokality za prítomnosti nášho vyškoleného inžiniera, buď datalogerom  ("one by one") alebo portabilnou meracou stanicou (SENSOR DDS® LMS).


Ďalšou možnosťou pri tomto systéme offline meraní je zabudovanie multiplexorov do meracieho sensor boxu. Tieto sa aktivujú iba v čase, keď je požadované meranie a toto sa vykonáva na diaľku cez internet (sensor cloud) z nášho pracoviska. Následne inžinieri namerané dáta vyhodnotia a v prípade poruchy v tesnosti okamžite informujú klienta o možných rizikách. Táto metóda sa nazýva SENSOR Remote Monitoring System  (SENSOR DDS® RMS).


Jednou z ďalších možností  je kontinuálne meranie tesnosti fólie pomocou watchdog technológie, čo je jednoduchá online alebo offline verzia monitorovacej stanice. Touto stanicou sa zisťuje poškodenie celistvosti fólie, ale nie konkrétne miesto.


SENSOR DDS® CMS (Continuous Monitoring System) je najvyššou verziou meracích staníc. Sú to online stanice, ktoré sú nadimenzované tak aby boli schopné pracovať nepretržite 24/7 a vyhodnocovat data v intervaloch podľa požiadaviek klienta.

SENSOR DDS® CMS sa dodáva v rôznej kombinácii vyhodnocovacích jednotiek. S alarmom, v prípade vzniku netesnoti bez analýzy jej pozície, s analýzou jej pozície, autonómna jednotka s vyhodnocovacím softvérom alebo s plne programovateľnou jednotkou, tak aby spĺňala všetky podmienky dané klientom.